BÌNH ĐỊNH, XỨ SỞ VÀ CON NGƯỜI

ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG

Lời Dẫn Nhập: Bài “Bình Định, Xứ Sở Và Con Người” dài 45 trang đánh máy (tính cả Lời Dẫn nhập và phần Mục lục). Đây là bài viết rút gọn, rất gọn, từ hai Tác phẩm chuyên đề viết về Bình Định, của chúng tôi, đó là: Sắc Hương Quê Nhà dài 500 trang sách (2019) và Giai Điệu Hồn Quê dài 494 (2021) trang sách, tổng cộng 994 trang. Chỉ cần đọc “Bình Định, Xứ Sở Và Con Người” là có cái nhìn tổng quan về tỉnh Bình Định, vừa bao quát vừa cô đọng từ hai tác phẩm này.

            Xin thưa, tâm nguyện viết cho Quê Hương, chúng tôi đã mơ ước từ lúc còn đang theo học ở Huế 1960, qua bài Quê Tôi, đã gửi gắm trong đoạn cuối:

(more…)

Continue ReadingBÌNH ĐỊNH, XỨ SỞ VÀ CON NGƯỜI