THI PHẨM “TÓC HƯƠNG BỒNG”

CỦA VÕ THẠNH VĂN                                                                         NGUYỄN CẨM THY GIỚI THIỆU             Nhà Phật có câu "Ái bất trọng bất sinh ta bà" nghĩa là người đến cõi đời này chỉ…

Continue ReadingTHI PHẨM “TÓC HƯƠNG BỒNG”