Đầu Năm Ăn Quả Thanh Yên

Thái Công Tụng             1. Dẫn nhập             Ca dao Việt có nhắc đến quả thanh yên như sau:                                     “Đầu năm ăn quả thanh yên                                    Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo…

Continue ReadingĐầu Năm Ăn Quả Thanh Yên

MÙA GIÓ CHƯỚNG

                                                                                      Nguyễn Cẩm Thi Cứ mỗi bận nhìn hàng so đũa sau nhà bắt đầu chớm nụ, những cây cỏ lau nở trắng bờ sông, những tàn cây trước nhà…

Continue ReadingMÙA GIÓ CHƯỚNG