NỮ KIỆT ĐỆ NHẤT KIẾM

                                                ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG

Người đàn bà Bình Định đáng nói hơn cả là Nữ tướng Bùi Thị Xuân, quê quán ở Xuân Hòa [1]. Về võ nghệ, Bà đứng vào bậc siêu phàm, ngang hàng với các danh tướng mày râu của Tây Sơn như Nguyễn Huệ sở trường về roi, Nguyễn Lữ sáng chế và xuất sắc môn Hùng kê quyền, Võ Văn Dũng giỏi về đao, Đặng Văn Long quán thông cả cương quyền lẫn miên quyền; còn Bùi Thị Xuân không ai sánh kịp về độc kiếm và song kiếm. Tài thao lược, Bà xứng danh nữ kiệt. Gương dũng cảm, Bà đáng bậc anh thư. Nguyễn Ánh phải khiếp sợ rồi đem lòng căm tức. Còn đức độ, không những trong hàng ngũ Tây Sơn mến phục Bà, ngay cả kẻ thù cũng thầm kính nể.

Trả lời