NHỚ BẠN TRI ÂM

            Thân tặng các bạn đã đến với nhau trong những ngày trôi nổi ở Sài Gòn

                                                                        Việt Thao Đào Đức Chương

                               Đoạn 1

                              “Tiễn Bạn Ra Đi” [1] thắm thiết lòng,

                              Lời thơ Nữ sĩ sáng và trong.

                              Hành trình cảm họa đôi vần đáp,

                              Gửi gấp quê nhà kẻo Chị mong.

(more…)

Continue ReadingNHỚ BẠN TRI ÂM

QUÊ TÔI

Những năm tháng theo học ở Huế, về mùa

đông trời mưa rả rích dai dẳng, nhớ nhà vô

cùng. Tôi trải lòng vào bài thơ Quê Tôi với

cảm xúc tột cùng. Nay thêm ảnh minh họa

cảnh Làng quê cho bài thơ thêm sinh động

                                                                                    ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG

(more…)

Continue ReadingQUÊ TÔI