QUÊ TÔI

Những năm tháng theo học ở Huế, về mùa

đông trời mưa rả rích dai dẳng, nhớ nhà vô

cùng. Tôi trải lòng vào bài thơ Quê Tôi với

cảm xúc tột cùng. Nay thêm ảnh minh họa

cảnh Làng quê cho bài thơ thêm sinh động

                                                                                    ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG

Trả lời