NHẬN ĐỊNH THI TẬP MẶC NIỆM

CỦA PHDS VÕ THẠNH VĂN.                                                                                     NGUYỄN CẨM THY             Thi Tập MẶC NIỆM, tác giả là nhà thơ Phù hư Dật Sĩ Võ Thạnh Văn, do Nhà Xuất…

Continue ReadingNHẬN ĐỊNH THI TẬP MẶC NIỆM

LÀNG TIẾN SĨ

                                                                                    ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG Từ quốc lộ 5 Hà Nội đi Hải Phòng, lần lượt qua các thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào của tỉnh Hưng Yên, rồi…

Continue ReadingLÀNG TIẾN SĨ