ĐỊA GIỚI – ĐỊA PHẬN

QUY NHƠN XƯA & NAY

Phần I

            Quyết định ngày 14.3.1900 của Khâm sứ Trung kỳ Léon Jules Pol Boulloche, quy định rõ địa phận của thị xã Quy Nhơn mới được thiết lập gồm 2 làng Cẩm Thượng và Chánh Thành. Làng mạc không phải tự nhiên mà phát triển nên đô thị, làng phải có những tố chất năng động tạo nên sự trù phú. Cẩm Thượng và Chánh Thành nằm ven đầm Hải Hạc, nay gọi là đầm Thị Nại. Cảng Thị Nại từ trước xa được các nhà hàng hải gọi là cảng Quy Nhơn, gọi theo địa danh ở đây nó thuộc phủ Quy Nhơn. Tùy theo ngôn ngữ của quốc gia họ mà Quy Nhơn được viết là Kwin-hon, Quinhin, Quinhon, hay Quinion…

            Quy Nhơn xưa khởi nguyên từ Cẩm Thượng và Chánh Thành, trước vốn là 2 làng của thôn Vĩnh Khánh thời Gia Long, chúng đã sẵn mang những tố chất thu hút cư dân và các hoạt động công thương để làm nên thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định ngày hôm nay.

Trả lời