THƯ HỌA VŨ HỐI

                                                                                    ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG Tôi ở tù ra, phải đi kinh tế mới ở huyện Bình Long tỉnh Sông Bé, rồi bỏ về Sài Gòn sinh sống. Quãng đời…

Continue ReadingTHƯ HỌA VŨ HỐI

HƯƠNG VỊ NGÀY XƯA

                                                                                                               Nhật Tiến Hồi ông bà Tâm quyết định dọn ra ở riêng, đối với ba anh em Hùng, Hương, Hạnh là cả một biến cố. Họ họp mặt nhau…

Continue ReadingHƯƠNG VỊ NGÀY XƯA

ĐỊA GIỚI – ĐỊA PHẬN QUY NHƠN XƯA & NAY

Phần II:                                                                                     PHAN TRƯỜNG NGHỊ             A  -  GIAI ĐOẠN TIỀN BÁN THẾ KỶ XX             Ngày 30.4.1930 Toàn quyền Đông Dương Pierre Marie Antonie Pasquier ra Nghị định…

Continue ReadingĐỊA GIỚI – ĐỊA PHẬN QUY NHƠN XƯA & NAY