Đầu Năm Ăn Quả Thanh Yên

Thái Công Tụng             1. Dẫn nhập             Ca dao Việt có nhắc đến quả thanh yên như sau:                                     “Đầu năm ăn quả thanh yên                                    Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo…

Continue ReadingĐầu Năm Ăn Quả Thanh Yên

MÙA GIÓ CHƯỚNG

                                                                                      Nguyễn Cẩm Thi Cứ mỗi bận nhìn hàng so đũa sau nhà bắt đầu chớm nụ, những cây cỏ lau nở trắng bờ sông, những tàn cây trước nhà…

Continue ReadingMÙA GIÓ CHƯỚNG

GIÀ HỌNG / TO MỒM

[Ngụy Luận, Võng Luận, Ngụy Biện, Quỷ Biện...]                                                                    VÕ THẠNH VĂN Lúc ấy, khoảng 12 năm trước, lúc tôi còn làm việc cho 2 tờ báo Mỹ. Một tờ…

Continue ReadingGIÀ HỌNG / TO MỒM

THI PHẨM “TÓC HƯƠNG BỒNG”

CỦA VÕ THẠNH VĂN                                                                         NGUYỄN CẨM THY GIỚI THIỆU             Nhà Phật có câu "Ái bất trọng bất sinh ta bà" nghĩa là người đến cõi đời này chỉ…

Continue ReadingTHI PHẨM “TÓC HƯƠNG BỒNG”