CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC VÀ CAO ĐẲNG Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH TRONG THỜI VNCH

ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG

Phần A
LỜI MỞ ĐẦU

Đề tài “Các Trường Trung Học Và Cao Đẳng Ở Tỉnh Bình Định Trong Thời Việt Nam Cộng Hòa” viết về 50 trường Trung học và Cao đẳng của tỉnh nhà, kèm theo 144 hình ảnh minh họa, trong khoảng thời gian từ 1955 – 1975. Danh sách các trường được xếp nhóm theo địa lý hành chánh, từ Nam ra Bắc, lần lượt: Thị xã Qui Nhơn (20 trường, từ trang 05 – 40), các quận: Tuy Phước (7 trường, từ trang 40 – 46), An Nhơn (6 trường, từ trang 46 – 73), Bình Khê (4 trường, từ trang 73 – 77), Phù Cát (3 trường, từ trang 77 – 78), Phù Mỹ (4 trường, từ trang 78 – 80), An Túc (1 trường, trang 80 – 81), Hoài Ân (2 trường, từ trang 81 – 83 ), Hoài Nhơn (2 trường, từ trang 83 – 88); Nha Tam Quan (1 trường, từ trang 88 – 90).
Bài viết dài đến 112 trang (ở dạng chữ Palatino Linotype, khổ chữ 12), với nhiều chi tiết. Xin mời bạn đọc xem trước phần Mục Lục ở cuối bài (từ trang 106 – 112 ), để có cái nhìn tổng quát, nắm vững từng chi tiết, và nhanh chóng tìm đến những tiết mục, hay hình ảnh nào mà bạn cần xem trước.
Sau đây, chúng tôi có vài lời trình bày cùng bạn đọc.
Khi viết đề tài này, chúng tôi gặp hai trở ngại lớn:

(more…)

Continue ReadingCÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC VÀ CAO ĐẲNG Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH TRONG THỜI VNCH