Trần Việt Long

BÌNH MINH CHƯA LÓ DẠNG TRÊN KHUNG CẢNH CHÍNH TRỊ VIỆT NAM SAU BA LẦN MIỄN NHIỆM LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC

Hệ thống hoạt động kinh tế của một quốc gia hình thành tín niệm hệ (value system) của quốc gia đó và điều hướng tác phong của con người một cách tự nhiên trong sinh hoạt xã hội, nhưng chính những người lãnh đạo chính trị lại chủ động lèo lái chiều hướng hoạt động kinh tế trong toàn bộ xã hội của một cộng đồng, một quốc gia, một khu vực lãnh thổ thế giới hay ngay cả toàn cầu.  Do vậy, với sự miễn nhiệm ba nhân vật ở vị trí lãnh đạo quốc gia gồm hai Chủ tịch nước và một Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam chỉ trong vòng một năm từ năm 2023 đến năm 2024 vì lý do ba nhân vật đó thiếu liêm chính đã dẫn đưa người ta có cái nhìn về viễn ảnh (vision) đen tối là sự khủng hoảng chính trị và sự bất ổn kinh tế làm cho giới đầu tư nước ngoài e dè, thận trọng, và chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác.  Bên cạnh đó, người ta cũng có thể lý giải viễn cảnh (perspective) trên một quy mô rộng lớn hơn về quyết tâm triệt tiêu một thế lực tiềm năng có khả năng khuynh đảo sự thống nhất lãnh đạo chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam một khi có sự thay đổi nhân sự ở vị trí Tổng Bí thư Đảng trong năm 2026.

Trả lời