NHẬN ĐỊNH THI TẬP MẶC NIỆM

CỦA PHDS VÕ THẠNH VĂN.

                                                                                    NGUYỄN CẨM THY

            Thi Tập MẶC NIỆM, tác giả là nhà thơ Phù hư Dật Sĩ Võ Thạnh Văn, do Nhà Xuất Bản Nhân Ảnh có trụ sở tại Hoa Kỳ ấn hành, năm 2020. Sách dày 222 trang, gồm 100 bài thơ, dưới nhiều thể loại và hình thức dài ngắn khác nhau,. Hình bìa và phụ trang do tác giả trình bày và cung cấp. Hầu hết những bài thơ trong thi tập Mặc Niệm đều đã từng được đăng trên nhiều sách, báo, mạng… tại hải ngoại.

Trả lời