TẠI SAO TÔI CHỌN ĐỀ TÀI “GIỌNG BÌNH ĐỊNH” ĐỂ THUYẾT TRÌNH

                                   ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG             Xin thưa,             Tôi chọn đề tài Giọng Bình Định để thuyết trình trong Hội Nghị Quốc Tế về Tiếng Việt: Lịch Sử và Giảng…

Continue ReadingTẠI SAO TÔI CHỌN ĐỀ TÀI “GIỌNG BÌNH ĐỊNH” ĐỂ THUYẾT TRÌNH

GIỌNG BÌNH ĐỊNH

                        ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG    Bài thuyết trình trong “Hội Nghị Quốc Tế về Tiếng Việt: Lịch Sử và Giảng Dạytại Viện Viện Học ở Westminster                                                               (California, USA) ngày 7-…

Continue ReadingGIỌNG BÌNH ĐỊNH

ĐẤT VÀ CON NGƯỜI

                                                                                    Thái Công Tụng 1.Tổng quan. Trái đất ta ở có sông ngòi, có biển cả, có núi non, có thung lũng; nhưng trên hết có đất . Đất giúp…

Continue ReadingĐẤT VÀ CON NGƯỜI

QUÊ HƯƠNG VÀ MẸ

CHUỖI DÀI KỶ NIỆM                                                                                     ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG             Với tôi, Quê Hương Và Mẹ thường gắn kết nhau thành Chuỗi Dài Kỷ Niệm từ thuở Ấu thơ đến lúc…

Continue ReadingQUÊ HƯƠNG VÀ MẸ