Trần Việt Long

Giấc Xưa

Niềm Khát Sống Nguyên Sơ

Ta rước em về thuở cổ xưa

Buổi hồng hoang ngàn triệu năm thừa

Đất trời

Mây gió
Thèm tơ nắng

Hoa cỏ

Sông hồ

Khát bụi mưa

Em – Lãng du trên tầng tuyết vỡ

Ta – Tham thiền dưới bóng trăng đưa

Vô minh!

Sao ý tình ngây ngất?

Bờ mộng như tràn khắp cõi thơ.

Dương Quân

Trả lời