Phan Trường Nghị

ĐƯỜNG ĐẾN THÀNH HOÀNG ĐẾ

NĂM 1778

CỦA SỨ ĐOÀN NGƯỜI ANH

            Tháng Tư năm 1778, Toàn quyền Anh ở Bengal phái một sứ đoàn đến Xứ Đàng Trong với nhiệm vụ khởi lập mối bang giao, cũng như tìm kiếm cơ hội buôn bán, đổi trao hàng hóa. Người được Toàn quyền Warren Hastings ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ này là Charles Chapman, nhân viên của Công ty Đông Ấn thuộc Anh ở Bengal. Thực ra sứ đoàn người Anh còn có sứ mệnh khác, phối hợp cùng với một cựu thần Chúa Nguyễn thuộc dòng hoàng tộc hiện có mặt trên tàu của họ, ông ta tới Bengal từ hôm tháng Hai.

Trả lời