Đầu Năm Ăn Quả Thanh Yên

Thái Công Tụng

            1. Dẫn nhập

            Ca dao Việt có nhắc đến quả thanh yên như sau:

                                    “Đầu năm ăn quả thanh yên
                                    Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bòng
                                    Vì cam cho quýt phải lòng
                                    Vì em nhan sắc cho lòng anh thương”.

            Quả thanh yên, quả bưởi, quả chanh, quả quýt trong bài ca dao đều là những cây có múi và thuộc về họ Cam Quýt.

            Tục ngữ ta cũng có câu: Quýt làm, cam chịu. Nhà thơ Nguyễn Bính cũng nhắc đến cam bưởi:

                                    Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng

                                    Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng

Trả lời