THI TẬP “KHẮC BÓNG THỜI GIAN”

Tác Giả: NGUYÊN BÌNH

NGUYỄN CẨM THY. Phân Tích, Phê Bình, Giới Thiệu

            Thời gian là một dòng chảy vô hình, không thể đo đếm, xác định, sờ chạm và níu giữ. Ta chỉ có thể cảm nhận thời gian hiện hữu bằng những đổi thay của vạn vật, bằng những mùa gió trở, những hương hoa, sắc lá và bằng tuổi đời trôi về phía hư không thầm lặng. Để rồi, một ngày nhìn lại vai áo bạc màu, mái tóc pha sương mới hay thời gian cũng quá vô tình, trôi đi không chờ đợi. Nhà thơ Đoàn Phú Tứ một thi sĩ tài hoa đã có những dòng thơ viết về thời gian rất đẹp.

                                    “Màu thời gian không xanh

                                    Màu thời gian tím ngát

                                    Hương thời gian không nồng

                                    Hương thời gian thanh thanh”

Trả lời