Phan Trường Nghị

THÀNH HOÀNG ĐẾ NĂM 1778

            Tháng 4 năm 1778, Toàn quyền Anh ở Bengal (Ấn Độ) là Warren Hastings phái một sứ đoàn đến Xứ Đàng Trong, ủy nhiệm cho Charles Chapman thực hiện việc khởi lập mối bang giao cùng với thế lực cầm quyền ở nơi nầy. Ngày 13 tháng Bảy năm 1778, hai tàu 3 cột buồm là Amazon và Jenny cập cảng Quy Nhơn, được Nguyễn Nhạc chấp thuận tiếp kiến ở triều nội, chiều tối ngày 22 tháng Bảy, Charles Chapman cùng tùy tùng lên bờ, để sáng sớm hôm sau từ Quy Nhơn khởi hành đến Hoàng đế thành.

Trả lời