HỘI TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH BẮC CALIFORNIA (PHẦN MỘT)

ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG

A – LỜI DẪN NHẬP

Trong cuộc đời viễn xứ, ngoài nhu cầu về vật chất, cộng đồng người Việt Quốc Gia còn có một nhu cầu khác, nhu cầu tinh  thần, cũng thiết yếu không kém. Đó là tình đồng hương, tình chung cảnh ngộ, tình cùng mang tâm trạng ly hương nhớ nhung xa cách. Vì thế, họ cần gặp gỡ nhau để tâm sự chia ngọt xẻ bùi.viết:
Tâm trạng ấy, thơ Việt Thao, trong thi tập Làng Quê Tim Tôi, cũng có đoạn

Có ly hương ta mới nhớ Quê Nhà,

Thơ lại đến cho ta hồn Xứ Sở.

Ban đầu, họ tập hợp sinh hoạt từng nhóm nhỏ chừng vài chục người, rồi

dần dần kết thành hội đoàn theo điều kiện phân bố địa lý vùng, quy tụ hàng trăm người. Chẳng hạn, đồng hương Bình Định ở Texas lập Hội Quang Trung Nguyễn Huệ, Hội Cựu Học Sinh Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn. Ở Nam California có Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định, Hội Liên Trường Qui Nhơn, Hội Gia Đình Lại Giang. Ở Bắc California có Hội Tây Sơn Bình Định Bắc California.

Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi chỉ đề cập Hội Tây Sơn Bình Định ở

Bắc California, trình bày sự kiện theo Phương pháp sử Biên niên, ghi chép quá trình  xây  dựng  và  thành  tích  hoạt  động  của Hội Tây  Sơn  Bình  Định Bắc California theo thứ tự thời gian. Từ ngày thành lập (1988) đến nay (2022), tính ra đã 34 năm, Hội còn tiếp tục duy trì và hoạt động. Vì vậy, những sinh hoạt của Hội Tây Sơn Bình Định Bắc California sẽ tiếp tục cập nhật cho mãi mãi về sau.

Trả lời