Khí hậu và con người trong thi ca Việt

Thái Công Tụng

1. Tổng quan

Khí hậu là mưa, nắng, gió, bão… Khí hậu là nóng, lạnh, tuyết rơi, mưa lũ, là lá rụng mùa thu…

Khí hậu khác với thời tiết. Thời tiết cho ta tin tức mưa nắng tuyết bão trong một thời gian vài ngày trong khi khí hậu là thời tiết của một vùng rộng lớn trên một thời gian lâu hơn; ta thường nghe nói đến khí hậu nhiệt đới, ôn đới, hàn đới. Nhà nông cũng phải theo dõi các yếu tố của khí hậu cho ta thấy vai trò quan trọng của khí hậu trong nông nghiệp:

Trả lời