THI PHẨM “TÓC HƯƠNG BỒNG”

CỦA VÕ THẠNH VĂN

                                                                        NGUYỄN CẨM THY GIỚI THIỆU

            Nhà Phật có câu “Ái bất trọng bất sinh ta bà” nghĩa là người đến cõi đời này chỉ vì nghiệp ái. Nghĩa là trong mọi chúng ta điều bị yêu thương chi phối. Tùy vào mỗi người, mỗi đối tượng, mỗi hoàn cảnh mà tình yêu thương của mỗi tâm hồn khác nhau. Và dĩ nhiên nhà thơ Võ Thạnh Văn của chúng ta cũng không ngoại lệ. Đời sống và tâm hồn của một người vốn dĩ đã không đơn thuần thì đời sống và nội tâm của một người nghệ sĩ đa tài càng phong phú, sắc màu, huê dạng và tình yêu thương luôn là nguồn cảm hứng, khơi gợi cho nguồn thơ tìm đến…

Trả lời