TẠI SAO TÔI CHỌN ĐỀ TÀI “GIỌNG BÌNH ĐỊNH” ĐỂ THUYẾT TRÌNH

                                   ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG             Xin thưa,             Tôi chọn đề tài Giọng Bình Định để thuyết trình trong Hội Nghị Quốc Tế về Tiếng Việt: Lịch Sử và Giảng…

Continue ReadingTẠI SAO TÔI CHỌN ĐỀ TÀI “GIỌNG BÌNH ĐỊNH” ĐỂ THUYẾT TRÌNH

GIỌNG BÌNH ĐỊNH

                        ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG    Bài thuyết trình trong “Hội Nghị Quốc Tế về Tiếng Việt: Lịch Sử và Giảng Dạytại Viện Viện Học ở Westminster                                                               (California, USA) ngày 7-…

Continue ReadingGIỌNG BÌNH ĐỊNH