GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

VÀ TÁC PHẨM NGỠ MẮT MÔI XƯA

                                                                        ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG

            Ngày 25- 6- 2006, tại địa chỉ số 2532 Monte Lindo Ct., San Jose, CA 95121, tôi gặp Võ Thạnh Văn trong cuộc họp bầu Ban Chấp Hành Văn Bút VN Hải Ngoại Trung Tâm Tây Bắc Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2006-2008, nhà thơ Võ Thạnh Văn đắc cử chức vụ Tổng Thư Ký.  

            Từ ấy, tôi hân hạnh biết Võ Thạnh Văn sinh năm 1948, tuổi Mậu Tý, người ấp Tân Xuân, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Văn hữu là một ứng cử viên sáng giá đa tài: một nhà thơ với bút hiệu Phù Hư Dật Sĩ (còn có bút hiệu khác như Uyển Ngữ, Trường Thương, PhươngThiên Hoạt Kích), vừa là nhiếp ảnh gia chuyên săn ảnh nghệ thuật, và là cựu Sĩ quan Phi công trong Quân lực VNCH, đã từng du học Hoa Kỳ hai năm (1971-1972) trong chương trình huấn luyện Phi công Phản lực cơ Chiến đấu. Tốt nghiệp, về nước, lái máy bay Chinook CH 47 (Cargo Helicopter), phục vụ Phi Đoàn 237/SĐ3/KQ & Phi Đoàn 247/SĐI/KQ.

Trả lời