KHUNG TRỜI KỶ NIỆM

ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG

            Ngày 27 tháng 4 năm 2020, vào khoảng trưa, điện thoại reo. Bên kia đầu dây giọng quen thuộc của Đường Anh Đồng, đương kim Hội Trưởng Hội Tây  Sơn Bình Định Bắc California, nhưng hôm nay có vẻ thảng thốt:

            – Em Đồng đây! Anh Bích chết rồi!”

            Tai tôi còn thính, nhưng vẫn không tin mình đã nghe chính xác. Tôi hỏi lại:

            – Sao? Đồng nói lại đi.

            – Anh Bích chết khoảng nửa đêm về sáng hôm nay. Em vừa hay tin, vội báo cho Anh đây.

            Nghe tin đột ngột, đầu óc tôi bổng trở nên hụt hẫng…

            Với tôi, nói đến anh Đặng Đức Bích là cả một Khung Trời Kỷ Niệm:

Trả lời