Đặc tính các vùng sinh thái miền Châu thổ sông Cửu Long

                          GS. Thái Công Tụng

1. Tổng quan

2. Các vùng sinh thái

2.1. Nhận xét tổng quát

2.2. Các vùng sinh thái: 6 vùng sinh thái

2.2.1 Vùng ven biển đất mặn (đất mặn, đất cát giồng)

2.2.2 Vùng Đồng Tháp Mười (có đất phèn tiềm tàng, đất phèn hoạt động)

2.2.3. Vùng phù sa nước ngọt

2.2.4. Vùng Tứ giác Long Xuyên

2.2.5. Vùng trũng sông Hậu (Phụng Hiệp, Chương Thiện)

2.2.6. Vùng bán đảo Cà Mau

3. Thủy triều: nhật triều và bán nhật triều

4. Các dòng sông

5. Tài nguyên do sông ngòi đem lại (cá, tôm) 

6. Vài loại cây ăn trái 

7. Vài vấn đề phát triển tại miền châu thổ Cửu Long: mặn, hạn hán, sụp lở bờ biển

Trả lời