Học giả Huỳnh Văn Lang

đã khuất (1922-2023)

TRẦN ANH TUẤN

Tin cụ Huỳnh Văn Lang mãn phần hồi 7:55 giờ chiều ngày 12.3.2023 tại Albany, California khiến tôi sững sờ.

Đã biết cụ ngày càng yếu vì tuổi già, nhưng thời gian khi cụ còn ở thành phố Westminster miền Nam California, cụ thường liên lạc điện thoại với tôi cả giờ hay lâu hơn nữa về cổ vật Việt mà cụ sưu tầm từ thập niên 1960. Khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ tháng Tư năm 1975, cụ lại chuyển được bốn bộ cổ vật sang Hoa Kỳ.

Đó là bộ sưu tập sứ Bạch Định Tàu, bộ sưu tập cổ vật đơn sắc và tranh thủy mặc Tàu, bộ sưu tập cổ vật đa sắc Tàu, và nhất là bộ sứ ký kiểu xác Tàu hồn Việt từ thế kỷ XVI-XVIII (Lê-Trịnh) đến thế kỷ XIX (nhà Nguyễn) mà danh xưng đã chết tên là đồ Bleu de Hué hay Sứ Ký Kiểu. Nói xác Tàu hồn Việt vì vua quan Việt định kiểu và thợ Tàu nung nặn.

Trả lời