Phan Trường Nghị

BÊN BỜ SÔNG CÔN

NHỮNG CÔ GÁI Ở CHỢ HÀ RIÊU

            Chợ Hà Riêu (Hà Rêu) thuộc thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định. Nó không có lịch sử lâu đời, không như chợ Hà Nhung ở Hữu Giang (dưới Hà Riêu chừng 7km) đã từng có tên trong bộ địa dư Đại Nam Nhất Thống Chí viết thời Tự Đức, xấp xỉ khoảng năm 1870(1). Nhưng Hà Nhung, Hà Riêu, Hà Nhe… đã cùng chung lưng ở đây, dọc bên bờ sông Côn, là nơi mà tộc người Bhanar đã dựng làng lâu đời. Địa danh, tên gọi theo ngữ âm Bhanar, trong dân gian còn giữ gọi đến bây giờ.

Trả lời