QUÊ HƯƠNG VÀ MẸ

CHUỖI DÀI KỶ NIỆM

                                                                                    ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG

            Với tôi, Quê Hương Và Mẹ thường gắn kết nhau thành Chuỗi Dài Kỷ Niệm từ thuở Ấu thơ đến lúc Trưởng thành. Vì thế, TÌNH MẪU TỬ thiêng liêng nhất, không có tình nào thay thế được; trong bài thơ “Hai Tiếng Mẹ Ơi” và các bài kế tiếp đã nói lên điều đó:

Tiếng “Mẹ” tôi yêu kính nhất đời,

                                                Mỗi lần gọi đến cảm hồn tôi.

                                                Từ khi nói gió quen hơi sữa,

                                                Khôn lớn lên nhờ tiếng “Mẹ ơi!”      

                                                                                    (Việt Thao)

Trả lời