ĐÀO TẤN,

CON NGƯỜI VÀ TÁC PHẨM

 (1845 – 1907)

H 1: Chân dung Đào Tấn

(Ảnh thờ tại từ đường ở làng Vinh Thạnh)

Trả lời