THẦY TUỆ SĨ VÀ BÙI GIÁNG VỚI BÀI THƠ TỨ TUYỆT “VÔ ĐỀ”

Trần Việt Long

Bối cảnh ra đời và vài từ ngữ của bài thơ tứ tuyệt “Vô Đề” này của bài thơ Tuệ Sĩ cần được hiệu đính cho đúng nguyên tác vì nếu không thì người đọc không hiểu tính hay đùa của Bùi Giáng và tính hết sức nghiêm túc của Thầy Tuệ Sĩ.

Trả lời