QUẢNG NGÃI QUÊ HƯƠNG TÔI

Thơ: LÊ VINH NINH

Ảnh: VÕ THẠNH VĂN (Con Nước Sông Trà)

Tiếng võng nhà ai nhịp nương cánh gió
Chiều mênh mông lời mẹ thiết tha buồn
Xao xuyếnđộng vùng xanh bờ cỏ dại
Nửa đời mờ theo nhịp sống cô đơn

Trả lời